חיפוש
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

צור חשבון חדש בשוונג

משתמש רשום? כניסה!
×

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

או

עדיין לא נרשמת? הירשם!
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

דף הבית של Shvoong>מדעי החברה>הגישה ההתנהגותית סיכום

הגישה ההתנהגותית

סיכום מאמר   מאת:DresdenDoll     מחבר : סטודנט על
ª
 
הגישה ההתנהגותית היא גישה לניתוח חברתי, החוקרת את השאלה מה גורם לאנשים לנהוג בדרך בה הם נוהגים, והמאמינים בגישה זו טוענים כי התנהגויות אלה צריכות לאפשר בדיקה אמפירית, וכי מושא הבדיקה יהיה ההתנהגות אשר בה צופים. במחקרים שנעשו לפי הגישה ההתנהגותית, נחקרו בעיות מהותיות, ואת הסיבות הגורמות לאנשים לפעול בדרך בה פעלו, לדוגמא, בקרב מנהיגים , בוחרים בבחירות דמוקרטיות וכו''. שורשיה של הגישה ההתנהגותית הם בפוזיטיביזם, והתפתחה בשנות ה-50 ו -60 של המאה העשרים. הפוזיטיביזם קבע כי היגדים על העולם יכולים להתחלק ל 3 קבוצות,היגדים שהם טאוטולוגיות, כלומר, מייחסים משמעות למושג מסוים. הקבוצה השנייה היא היגדים אמפיריים, כלומר , שניתן לבחון ולהפריך או להוכיח אותם, וישנם היגדים שהם חסרי משמעות ואינם משתייכים לאף אחת מהקטגוריות הללו. השקפת הגישה ההתנהגותית על התיאוריה האמפירית וההסבר, תיאוריה אמפירית- מתייחסת לקבוצת היגדים שיש קשר ביניהן , וניתן לבחון אותה מבחינה אמפירית, כלומר להפריך או לאשש, במטרה להסביר תופעה או תופעות מסוימות. הסבר- אירוע המספק תשובה לתופעה או תופעות כל שהן, הסבר לאירוע כלשהו חייב להיות מורכב מפירוט מבאר ולא טאוטולוגי של תנאים מוקדמים לצורך תופעה או תופעות. עבור הפוזיטיביסטים , השאלה שצריך להציג ביחס לכל תיאוריה היא האם ניתן להפריכה? והגישה ההתנהגותי חולקת השקפה זו עם הפוזיטיבסטים. יחד הם חולקים 3 דרכים עיקריות להסביר זאת, הראשונה היא שכל תיאוריה צריכה להיות עקבית, ואסור שתנאים מסוימים יוכלו ליצור שינויים דו קוטביים בהתרחשות שהתיאוריה אמורה להסביר. שנית שכל תיאוריה טובה צריכה בכל האפשר לדמות לתיאוריות שאמורות להסביר תופעות קרובות, ושלישית, שהתיאוריות יהיו מסוגלות לצפות תחזיות שניתן לבדוק באמצעות תצפית. הדרך לבדוק ולהבדיל בין התיאוריות היא הבדיקה האמפירי, ובאמצעות תצפית ובדיקה אמפירית גם ניתן להצביע על שני המאפיינים העיקריים של הגישה ההתנהגותית. המאפיין הראשון הוא הדגש להשתמש במערך נרחב של דוגמאות וראיות, ולא להתמקד בקבוצה מצומצמת של תצפיות התומכות בתיאוריה.
המאפיין השני גורס שתיאוריה או הסבר חייבים להיות אפשריים להפרכה, כלומר, גם היגד שלכאורה נראה כללי, יתכן שיש לו שתי פרשנויות שהן בלתי תלויות אחת בשנייה, כמו בהיגד " כל הברבורים לבנים". החוקרים ההתנהגותיים לא מאמינים שכל התחומים בתיאוריה חייבים להיות ברי הפרכה, כי כל עוד ניתן לבודד מהנחת היסוד סדרה של תחזיות שניתנות לבחינה, אפשר להסיק כי התיאוריה ברת הפרכה באופן כללי. ולסיכום, חוקרי התנהגות מאמינים כי תיאוריות צריכות לשאוף להסביר משהו, ומצד שני להיות מסוגלים לעמוד בבחינה ותצפית, וכי בכדי שתיאוריה תהיה אמיתית, היא חייבת להיות בת הפרכה. ב)כיוון ששורשי הגישה ההתנהגותי הם בפוזיטיביזם, כמעט כל ביקורת וחולשה של הפוזיטיביזם רלוונטיות גם לגבי הגישה ההתנהגותית. הביקורת החשובה ביותר היא שההנחות הרבות שהפוזיטיביזם מייחס כ" חסרי משמעות" הם בעצם כן חשובים ומאגדים רעיונות רבים שיכולים לתרום להבנת התנהגות חברתית.באותו אופן מתייחסים גם לטיעונים מוסריים, אסתטיים, והבנה חברתית באמצעות התבוננות בתהליכי החשיבה האנושיים. רוב החוקרים בניי זמננו שכן בוחנים בגישה התנהגותית בוודאי לא יאמינו כי בתיאוריה לא ניתן ביטוי לאסתטיקה, לתיאוריה נורמטיבית וכו'', והם יטענו שהגישות האלה, שהפוזיטיביסטים יגדירו כחסרי משמעות, פשוט מובילות לסוג אחר של הבנה וידע. חוקרי הגישה ההתנהגותית המודרניים מודעים לביקורת על הפוזיטיביזם, ומנסים להתנער ממנה באמצעות ההנחה שאכן יש להנחות הללו, ומנסים להראות שניתן להגיע לצורות ידע אחרות מאינפורמציה זו.
פורסם ב-: 17 אוקטובר, 2007   
דרגו את הסיכום : 1 2 3 4 5
  1. ענה   שאלה  :    מהם ההבדלים בין הגישה ההתנהגותית לפוסט התנהגותית? צפה בהכל
  1. ענה   שאלה  :    מאיזה מאמר זה סוכם? צפה בהכל
  1. ענה   שאלה  :    כיצד הגישה ההתנהגותית מתייחסת ל מקור אונטולוגי ואפיסטמולוגי צפה בהכל
תרגם שלח קישור הדפס
X

.