חיפוש
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

צור חשבון חדש בשוונג

משתמש רשום? כניסה!
×

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

או

עדיין לא נרשמת? הירשם!
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

דף הבית של Shvoong>ספרים>עיון>סיכום מלא על בית שני : סיכום הכנה לבגרות של שנת 2010 ביקורת

סיכום מלא על בית שני : סיכום הכנה לבגרות של שנת 2010

ביקורת עבודה אקדמית   מאת:RoslanYevdayev     מחבר : רוסלן יבדייב
ª
 

ממדינת מקדש לעם הספר
בית-שני
 
 
חוברת הכנה לבגרות  

פרקי הלימוד
פרק שני: מאפייני ההלניזם – פרק גישור
ג.    מאפייני התרבות ההלניסטית כתרבות אוניברסאלית, שילוב תרבות המזרח והשפעות מתרבות יוון.
 
פרק שלישי: המפגש בין החברה ביהודה לבין ההלניזם
ב.    השפעת ההלניזם על החברה ביהודה
1.   השפעות המפגש עם ההלניזם על צביונה של החברה היהודית בתחומים: תרבות, אורחות חיים, מפעלי בנייה, שינויים באופי של ההנהגה (צמיחתה של שכבת אצולה שלא ממעמד הכהונה ולא מצאצאי בית דוד).
2.   השפעות העולם ההלניסטי על יצירות ספרות שחוברו על-ידי יהודים: 'תרגום השבעים', 'חכמת בן סירא'.
 
ג.        המאבק בין המתייוונים למתנגדיהם ביהודה:

הכהונה הגדולה מובילה מהלך של העמקת ההתייוונות ביהודה: הניסיון להקים את הפוליס "אנטיוכיה" בירושלים.
ה"חסידים" כמובילים את ההתנגדות לתהליך ההתייוונות.
 
ד.    גזרות אנטיוכוס
1.   פירוט הגזרות.
2.   ההסברים השונים למתן הגזרות.
3.   התגובות השונות של היהודים על הטלת הגזרות.
 
ה.    מרד החשמונאים בימי מתיתיהו ויהודה המקבי
1.   הסיבות למרד החשמונאים.
3.   הוויכוח בשאלת המשך הלחימה לאחר ביטול הגזרות והחזרת החירות הדתית.
 
פרק רביעי: ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית-המקדש – פרק גישור
ג.    דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל ('מלך חסות' – הורדוס, הנציבים).
ד.    הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות בויכוח על היציאה למלחמה ברומאים .
ה.    תוצאות המרד וחורבן בית-המקדש.
ו.    מצדה – השלב האחרון במרד נגד הרומאים.
פרק חמישי: בין ייאוש לבנייה: מירושלים ליבנה
א.    רבן יוחנן בן זכאי והקמת המרכז ביבנה
1.   המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית-המקדש והסכנות שנשקפו לחברה היהודית עקב משבר זה.
2.   בניית המרכז ביבנה: עיצוב חיים יהודיים ללא מקדש, יצירת גורמים מלכדים חדשים: תקנות חדשות 'זכר לחורבן', בית-הכנסת, לימוד התורה והתפילה.

פרק שני: מאפייני ההלניזם – פרק גישור
ג. מאפייני ההלניזם כתרבות אוניברסאלית, שילוב תרבות המזרח והשפעות מתרבות יוון
(קריאת חובה: עמודים 51 – 54 בספר הלימוד)
   
המאפיין העיקרי של העידן ההלניסטי הוא המפגש והמיזוג שהתחוללו בין תרבויות שונות וזרות זו לזו, התרבויות המזרחיות מצד אחד והתרבות ההלנית (היוונית) מצד שני. מיזוג זה (סינקרטיזם) הוליד את התרבות ההלניסטית. תהליך יצירת התרבות ההלניסטית היה ממושך ומורכב. היא נוצרה בתקופה של כ-300 שנה, בשטח שמשתרע מאגן הים התיכון ועד גבולות הודו. התרבות ההלניסטית באה לידי ביטוי ביצירה המדינית והחברתית, בחיי הכלכלה, בספרות ובאומנות, במדע, בדת ובפילוסופיה שהתפתחה במסגרתה.
 
1.   המלך ומעמדו: מבחינה פוליטית היו השליטים ההלניסטים מלכים אבסולוטיים על פי הדגם המזרחי, לפיו, המלך הוא שליט מוחלט וכל יכול, הוא מקור החוק והמשפט. הארץ שייכת למלך ותושביה הם נתיניו. כדי לבסס את כוחם אימצו המלכים ההלניסטים את המנהג המזרחי של פולחן המלך. אלוהותו של המלך היה דבר מקובל במזרח. המלך האמיתי נחשב לאלוהי, הוא מביא הרמוניה למלכותו, כמו שמביא האל הרמוניה לעולמו. המלך נקרא "החוק החי", משום שהוא מגלם באישיותו את החוק השולט ביקום כולו.
 
2.      העיר ההלניסטית – הפוליס: ייסודן של ערים הלניסטיות בכל רחבי הממלכה השפיעה על התרבויות המקומיות. המחשבה, הלשון, האומנות, הדת ואורח החיים של היוונים וכל אלה זרמו מן הערים ההלניסטיות שהקימו אלכסנדר ויורשיו לתוך הארצות המזרחיות ושינו את פניהן. היוונים הביאו לערים אלו גם את מוסדותיהם העירוניים והתרבותיים (תיאטרון ואצטדיון) וגם מוסדות חינוך (הגימנסיון והאפביון). ידוע לנו על למעלה מ-350 ערים שהוקמו בתקופה ההלניסטית ברחבי הממלכה.
 
3.      הלשון היוונית: מן הדיאלקטים המגוונים שהביאו היוונים התגבשה במזרח לשון יוונית משותפת (הקוינה – Koine) לכל בני התרבות "בעולם הנושב". לשון זו היתה גם לשון השלטון והמנהל וגם לשון התרבות והפכה ללשון בינלאומית, בעיקר בקרב השכבות האמידות.
 
4.      עליית הסינקרטיזם הדתי: התקופה ההלניסטית היא תקופה של סינקרטיזם שמשמעו צירוף אמונות והשקפות שונות לשלמות אחת. בתחום הדת בלט המיזוג במיוחד. היוונים החלו לזהות אלים במזרח עם אלים יוונים בעלי אפיונים ותכונות דומים. המחשבה היוונית ופולחני הדת היוונים התמזגו במחשבה הדתית של המזרח, בפולחני הדת המזרחיים ובאלים המזרחיים. הדת חדרה עמוק לתוך חיי הערים ההלניסטיות והפכה לחלק בלתי נפרד מן הפוליס ההלניסטית.
התרבות ההלניסטית הייתה תרבות אוניברסאלית. בני עמים שונים בחרו לאמץ אותה בלי קשר למוצאם. השליטים ההלניסטים הבינו שהדרך היעילה ביותר לשלוט בעמים רבים ושונים כל כך היא איחודם באמצעות תרבות אוניברסאלית אחת משותפת. לכן הם יזמו ועודדו הגירה של יוונים ומקדונים לארצות המזרח כי על פי תפיסתם היוונים והמקדונים הם בעלי הידע, הכישורים והיוזמה הנדרשים ועל כן הם עצמם הבסיס להפצת היסודות היווניים של התרבות. ואכן, במסגרת התרבות ההלניסטית החלו בני האדם לתפוס את עצמם כחלק מן "העולם הנושב" (אויקומנה – Ecumene) – חטיבה פוליטית וחברתית שהתגבשה לכלל ישות תרבותית אחת במהלך התקופה ההלניסטית.

5.  מערכת כלכלית אחידה: הצמיחה של הערים ההלניסטיות, הגידול במספר החיילים והמתיישבים היוונים, התרחבות מנגנוני השלטון והמינהל והתרחבות האזורים המיושבים הגבירו את הדרישה למוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים וגרמו לשיפורים בתחום עיבוד הקרקעות והגידול החקלאי, במלאכה ובמסחר. השפה היוונית שהתפשטה ברחבי העולם ההלניסטי והקשרים בין החלקים השונים של המזרח ההלניסטי סייעו להתפתחותה של מערכת כלכלית אחידה ולהתגבשותו של אזור סחר גדול ומשותף.

הערות :
 
 המאפיין העיקרי של העידן ההלניסטי הוא המפגש והמיזוג שהתחוללו בין תרבויות שונות וזרות זו לזו, התרבויות המזרחיות מצד אחד והתרבות ההלנית (היוונית) מצד שני. מיזוג זה (סינקרטיזם) הוליד את התרבות ההלניסטית. תהליך יצירת התרבות ההלניסטית היה ממושך ומורכב. היא נוצרה בתקופה של כ-300 שנה, בשטח שמשתרע מאגן הים התיכון ועד גבולות הודו. התרבות ההלניסטית באה לידי ביטוי ביצירה המדינית והחברתית, בחיי הכלכלה, בספרות ובאומנות, במדע, בדת ובפילוסופיה שהתפתחה במסגרתה.
 


.
פורסם ב-: 18 פברואר, 2011   
דרגו את הביקורת : 1 2 3 4 5
  1. ענה   שאלה  :    למורה שלי יש דוקטורט בנושא והוא אמר שזה סיכום מעולה בשביל לעבור את הבגרות ... צפה בהכל
  1. ענה   שאלה  :    מצטערת להודיע זה כל כך לא מדוייק ונכון. צפה בהכל
תרגם שלח קישור הדפס
X

.