חיפוש
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

צור חשבון חדש בשוונג

משתמש רשום? כניסה!
×

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

או

עדיין לא נרשמת? הירשם!
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

דף הבית של Shvoong>ספרים>פרשת השבוע "קרח" ביקורת

פרשת השבוע "קרח"

ביקורת מאמר   מאת:hillelk     מחבר : הלל קאופמן
ª
 
בס"ד פרשת "קרח" "ויקח קרח בן יצהר בן קהת....... ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל מאתים וחמישים נשיאי העדה קראי מועד אנשי שם: ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם . רב לכם כי כל העדה כולה קדושים, ובתוכה ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'." (במדבר ט"ז/א'-ג') רש"י מסביר ומה ראה קרח לחלוק עם משה? נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת, על פי הדבור. אמר קרח אחי אבא ארבעה היו, שנאמר (שמות ו/י"ח) "ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל" עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה אחד מלך ואחד כהן גדול מי ראוי ליטול את השניה לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם? והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו. קרח שנפגע באופן אישי מהחלטתו של משה, יודע שלבד הוא לא יכול לצאת נגדו ולכן הוא מקים מין מפלגת מדוכאים וקורא תיגר על משה ואהרון. מי הם איפה המצטרפים לעדתו של קרח ומה היו המניעים שלהם "נשיאי העדה קראי מועד אנשי שם" במסכת סנהדרין דף קי/א ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים מיוחדים שעדה קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים אנשי שם שהיה להם שם בכל העולם. ברבנו בחיי כתוב: "קריאי מועד" שהיו נקראים אל אהל מועד, שהיו "אנשי שם" קודם צאתם מצרים. אמנם רואים אנו שהמצטרפים לקרח לא היו מפשוטי העם אך הם לא היו נקיים גם מאינטרסים אישיים כמו שמסביר כלי יקר : "קרואי מועד אנשי שם." נראין הדברים שנתקבצו אל קרח אנשים מרי לבב אוהבי יותרת הכבוד והשררה בחשבם כי לכלם יתן שררות, כי זה הדבר אשר בקשה נפש כל אנשי שם אשר אמרו ביניהם נעשו לנו שם פן נהיה לבוז . לכל אחד מהמצטרפים לעדת קרח היתה סיבה אישית או טובת הנאה כל שהיא שאותה הוא רצה לממש דרך הקבוצה. וחטאם של הנ"ל הוא ביצירת מחלוקת שלא לשם שמים. כמו שהסביר מאירי (את מסכת אבות פרק ה' משנה י"ז-י"ט:) כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים..... איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו של הלל ושמאי שהיה אחד מורה הוראה והשני חולק עליו להודעת האמת ולא לקנטר ולא לנצוח ולכן נתקיימו דברי החולק כשהיה האמת איתו.
ואיזו היא מחלוקת שלא לשם שמים זו של קרח ועדתו שבאו לקנטר על משה רבינו ועל הנהגתו מדרך קנאה וקנטור ונצוח ולא נתקיימה עצתו ושולח ביד פשעו: לפני שבוע למדנו את פרשת שלח וחטא המרגלים, גם שם כמו בפרשת השבוע (קרח) חטאו נשיאי העדה אנשי שם, וגם שם כמו השבוע הכל בשל אינטרסים אישיים, וטובות הנאה שונות. מדוע אם כן העונש בו נענשו המקנטרים שונה בין הפרשות. ובכן בפרשת שלח העם כולו עמד אחרי המרגלים "ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו בלילה ההוא: וילונו על משה ואהרון.... (במדבר י"ד א'-ב') ולכן העונש הוא קולקטיבי ומחולק לשתים קודם העונש לעם. "במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי" (במדבר י"ד/כ"ט) ואילו החוטאים בעצמם מתים במגפה "וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה' " (במדבר י"ד/ ל"ז) ולעומת זאת בפרשת קרח נענשים רק החוטאים והסיבה היא שהעם לא עמד מאחוריהם. "וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאותם" והעונש לעדת קורח מחולק אף הוא לשתים קודם כל משפחותיהם ורכושם. "ותפתח האדמה את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש: (במדבר ט"ז ל"ב) ולאחר מכן החוטאים בעצמם "ואש יצאה מאת ה' ותאכל את החמישים ומאתים איש מקריבי הקטורת" (במדבר ט"ז ל"ה) מהיא איפה המסקנה מפרשת קרח ? שאל לנו לעמוד מאחורי "נשיאי העדה קראי מועד אנשי שם" בבואם לבצע מהלכים הנוגדים את רוח התורה ההלכה וההגיון.
פורסם ב-: 22 יוני, 2006   
דרגו את הביקורת : 1 2 3 4 5
  1. ענה   שאלה  :    מי כתב את פרשת השבוע צפה בהכל
תרגם שלח קישור הדפס
X

.